Tìm kiếm
Thương hiệu
Kích thước (mm)
 
Thuộc tính

Linh Kiện Group Điện Di2 cho xe đạp

C00-C-2
Pin Shimano 11 tốc độ BT-DN110-A
Pin Shimano 11 tốc độ BT-DN110-A
Mã Số: C00-2
3,800,000đ
C11-C-68
Dây sạc Shimano 12 speed EW-EC300
Dây sạc Shimano 12 speed EW-EC300
Mã Số: C11-68
1,400,000đ
B28-C-33
Dây Cáp Shimano Di2 12tốc EW-SD300
Dây Cáp Shimano Di2 12tốc EW-SD300
Mã Số: B28-33
750,000đ
B00-C-159
Pin Shimano Di2 12 tốc Battery DN300
Pin Shimano Di2 12 tốc Battery DN300
Mã Số: B00-159
3,800,000đ
Sold outB00-C-84
Sram Red Etap Battery
Sram Red Etap Battery
Mã Số: B00-84
1,500,000đ
B00-C-59
Shimano EW-JC130 Y-Split Rooting Electric Wire For Di2
Shimano EW-JC130 Y-Split Rooting Electric Wire For Di2
Mã Số: B00-59
1,800,000đ
B00-C-13
Shimano Di2 EW_WU111
Shimano Di2 EW_WU111
Mã Số: B00-13
2,200,000đ
B00-C-12
Shimano Di2 EW-WU101
Shimano Di2 EW-WU101
Mã Số: B00-12
2,000,000đ
B00-C-63
Shimano EW90-B
Shimano EW90-B
Mã Số: B00-63
2,600,000đ
Sold outB00-C-62
Shimano EW90-A
Shimano EW90-A
Mã Số: B00-62
2,600,000đ
B00-C-61
Shimano Junction Rs910
Shimano Junction Rs910
Mã Số: B00-61
3,000,000đ
Sold outB00-C-60
Shimano Port Junction Jc200
Shimano Port Junction Jc200
Mã Số: B00-60
550,000đ
B00-C-58
Shimano Sm_Jc41
Shimano Sm_Jc41
Mã Số: B00-58
850,000đ
B28-C-20
Dây Cáp Shimano Di2 11tốc EW-SD50
Dây Cáp Shimano Di2 11tốc EW-SD50
Mã Số: B28-20
650,000đ
C11-C-15
Cục Sạc Pin Di2 Shimano BCR2
Cục Sạc Pin Di2 Shimano BCR2
Mã Số: C11-15
2,700,000đ