Tìm kiếm
Thương hiệu
Môn thể thao
Kích thước
Giới tính
Thuộc tính

Khung sườn

MA-AFO
Sườn Xe Đạp Road Dare MA - AFO
Sườn Xe Đạp Road Dare MA - AFO
Mã Số: B01-123
69,000,000đ
GFX
Sườn xe Gravel Dare GFX
Sườn xe Gravel Dare GFX
Mã Số: B01-104
49,000,000đ
MR1S
Khung Sườn Road Dare Mr1s - Thắng Gôm - Màu Color Ink
Khung Sườn Road Dare Mr1s - Thắng Gôm - Màu Color Ink
Mã Số: B01-112
46,000,000đ
Sold out
Argon18 Gallium CS Frame; Blue
Argon18 Gallium CS Frame; Blue
Mã Số: B01-28
40,000,000đ
TSRF
Khung Sườn TT Dare TSRF Frameset (Màu Gradient)
Khung Sườn TT Dare TSRF Frameset (Màu Gradient)
Mã Số: B01-118
78,000,000đ
Sold out
Khung Sườn Aero Dare Vsru Dynamic Frameset (Màu Gardient)
Khung Sườn Aero Dare Vsru Dynamic Frameset (Màu Gardient)
Mã Số: B01-84-1
56,000,000đ
Sold outVSR
Dare Vsru Aero Dynamic Frame (Single Color)
Dare Vsru Aero Dynamic Frame (Single Color)
Mã Số: B01-55
59,000,000đ
Sold outMR1S
Khung Sườn Roed Dare Mr1s - Thắng Gôm (Màu Gradient)
Khung Sườn Roed Dare Mr1s - Thắng Gôm (Màu Gradient)
Mã Số: B01-50
46,000,000đ
Sold outTSRF
Khung sườn TT Dare Tsrf Frameset (Màu cơ bản)
Khung sườn TT Dare Tsrf Frameset (Màu cơ bản)
Mã Số: B01-57
75,000,000đ
Sold out
Featherlight Competition Frameset
Featherlight Competition Frameset
Mã Số: B01-27
20,000,000đ
MR1S
Khung Sườn Road Dare Mr1s - thắng gôm (Màu cơ bản)
Khung Sườn Road Dare Mr1s - thắng gôm (Màu cơ bản)
Mã Số: B01-39
43,000,000đ
Sold out
Chapter2 Rere Rim Frame
Chapter2 Rere Rim Frame
Mã Số: B01-36
70,000,000đ
TERE
Chapter2 Tere Disc Frameset
Chapter2 Tere Disc Frameset
Mã Số: B01-35
72,000,000đ
HURU
Chapter2 Huru Matt & Gloss Disc Frame
Chapter2 Huru Matt & Gloss Disc Frame
Mã Số: B01-37
81,500,000đ
E117
Argon18 E-117 Tri Frameset
Argon18 E-117 Tri Frameset
Mã Số: B01-62
40,000,000đ
-14%Kryon
Kuota Kryon Frameset
Kuota Kryon Frameset
Mã Số: B01-12
27,000,000đ 31,500,000đ