Môn thể thao Môn thể thao - Xe Đạp Thành Phố

Thương hiệu
Tacx Trainer T1707 12x1mm Disc
Tacx Trainer T1707 12x1mm Disc
Mã Số: B03-4
900,000đ
Tacx Trainer T1706 10x1mm Disc
Tacx Trainer T1706 10x1mm Disc
Mã Số: B03-5
900,000đ
Tacx Trainer T1709 E-Thru adapter X-12 >142 mm
Tacx Trainer T1709 E-Thru adapter X-12 >142 mm
Mã Số: B03-7
1,100,000đ
DT SWISS 12mm x  1.5mm E-THRU ROAD PLUG-IN THRU AXLE
DT SWISS 12mm x 1.5mm E-THRU ROAD PLUG-IN THRU AXLE
Mã Số: B03-10
1,400,000đ
Road Disc Brake Mount Adapter Shimano - Rear
Road Disc Brake Mount Adapter Shimano - Rear
Mã Số: B00-107
600,000đ
Road Disc Brake Mount Adapter Shimano - Front
Road Disc Brake Mount Adapter Shimano - Front
Mã Số: B00-108
500,000đ
Sold out
XE ĐẠP ĐƯỜNG PHỐ TOURING GIANT ESCAPE 2 DISC – PHANH ĐĨA– 2021
XE ĐẠP ĐƯỜNG PHỐ TOURING GIANT ESCAPE 2 DISC – PHANH ĐĨA– 2021
Mã Số: A04-39
10,990,000đ
XE ĐẠP ĐƯỜNG PHỐ TOURING GIANT ESCAPE 3 – 2021
XE ĐẠP ĐƯỜNG PHỐ TOURING GIANT ESCAPE 3 – 2021
Mã Số: A04-40
8,490,000đ
VISION WHEEL BAG
VISION WHEEL BAG
Mã Số: BL13788
200,000đ
Supacaz Super Sticky Kush Classic
Supacaz Super Sticky Kush Classic
Mã Số: C12-77
940,000đ
Sold out
XE ĐẠP ĐƯỜNG PHỐ TOURING GIANT ESCAPE 3 – BÁNH 700C – 2021
XE ĐẠP ĐƯỜNG PHỐ TOURING GIANT ESCAPE 3 – BÁNH 700C – 2021
Mã Số: A04-35
8,490,000đ
VISION METRON 40 SL DISC CLINCHER/TL WHEEL
VISION METRON 40 SL DISC CLINCHER/TL WHEEL
Mã Số: B13-30
32,000,000đ
Order