Môn thể thao Môn thể thao - Ba Môn Phối Hợp

Thương hiệu
Shimano Dura Ace R9100 Full Triathlon TT Groupset
Shimano Dura Ace R9100 Full Triathlon TT Groupset
Mã Số: B23-14
31,000,000đ
Shimano Ultegra DI2 R8060-11s
Shimano Ultegra DI2 R8060-11s
Mã Số: B23-8
41,000,000đ
Shimano Ultegra R8000 Full Triathlon TT Groupset
Shimano Ultegra R8000 Full Triathlon TT Groupset
Mã Số: B23-7
15,000,000đ
Control-Tech Time Zone Aerobar Spacer Kit AL6061 (TTH1761M)
Control-Tech Time Zone Aerobar Spacer Kit AL6061 (TTH1761M)
Mã Số: B00-7
1,250,000đ
Control-Tech Tri Powed Unit (BAG-01)
Control-Tech Tri Powed Unit (BAG-01)
Mã Số: C09-23
650,000đ
Control-Tech Aero Supply Bottle Cage 3k Carbon (BC-27)
Control-Tech Aero Supply Bottle Cage 3k Carbon (BC-27)
Mã Số: C04-2
2,700,000đ
Control-Tech Time Zone Hydration System HDPE+PA66-GF30 (THS-01)
Control-Tech Time Zone Hydration System HDPE+PA66-GF30 (THS-01)
Mã Số: C03-33
1,850,000đ
Control-Tech Sirocco Mini Clip-On UD Carbon (TTH19-1)
Control-Tech Sirocco Mini Clip-On UD Carbon (TTH19-1)
Mã Số: B15-4
5,300,000đ
Control-Tech Time Zone Aerobar UD Carbon 31.8mm 400mm (TTH-17,TTH-18)
Control-Tech Time Zone Aerobar UD Carbon 31.8mm 400mm (TTH-17,TTH-18)
Mã Số: B15-5
14,600,000đ
Control-Tech Falcon TT Bar Alloy Extension AL6061 (TTH-15,TTH-16)
Control-Tech Falcon TT Bar Alloy Extension AL6061 (TTH-15,TTH-16)
Mã Số: B15-49
2,300,000đ
Control-Tech Aero Cockpit Plus TTH-12  3K Carbon 31.8mm
Control-Tech Aero Cockpit Plus TTH-12 3K Carbon 31.8mm
Mã Số: B15-2
5,200,000đ
Control-Tech TT Lever TTL02 AL6061 San
Control-Tech TT Lever TTL02 AL6061 San
Mã Số: B04-1
1,350,000đ