Tìm kiếm
Thương hiệu
 
Thuộc tính

Máy tập & phụ kiện máy tập

BOOST
Tacx Boost
Tacx Boost
Mã Số: C10-17
7,490,000đ
Sold out
Thảm Tacx Rollable Trainer
Thảm Tacx Rollable Trainer
Mã Số: C10-7
1,900,000đ
ANTARES
Tacx Antares Basic Trainer
Tacx Antares Basic Trainer
Mã Số: C10-18
4,990,000đ
FLUX-2
Tacx FLUX 2 Smart Trainer
Tacx FLUX 2 Smart Trainer
Mã Số: C10-16
22,490,000đ
Sold outTacx-Bike
Tacx NEO Bike Smart Trainer
Tacx NEO Bike Smart Trainer
Mã Số: TACX-BIKE
79,900,000đ
T1707
Tacx Trainer T1707 12X1Mm Disc
Tacx Trainer T1707 12X1Mm Disc
Mã Số: B03-4
900,000đ
T1706
Tacx Trainer T1706 10X1Mm Disc
Tacx Trainer T1706 10X1Mm Disc
Mã Số: B03-5
900,000đ
T1709
Tacx Trainer T1709 E-Thru Adapter X-12 >142 Mm
Tacx Trainer T1709 E-Thru Adapter X-12 >142 Mm
Mã Số: B03-7
1,100,000đ
FLUX-S
Tacx Flux S Smart Trainer
Tacx Flux S Smart Trainer
Mã Số: C10-11
18,990,000đ
Kickr Core
Wahoo Kickr Core Smart Trainer
Wahoo Kickr Core Smart Trainer
Mã Số: C10-9
24,000,000đ
NEO2T
Máy tập đạp xe Tacx Neo 2T Smart Trainer
Máy tập đạp xe Tacx Neo 2T Smart Trainer
Mã Số: C10-10
34,990,000đ
Sold outT2835
Tacx T2835 Quick Release Adapter Set For Neo Smart Direct Drive - 12X142/148Mm
Tacx T2835 Quick Release Adapter Set For Neo Smart Direct Drive - 12X142/148Mm
Mã Số: B03-1
1,350,000đ
Sold out
Wahoo Kickr Trainer
Wahoo Kickr Trainer
Mã Số: C10-5
33,000,000đ
Sold out
Wahoo Kickr Headwind Fan
Wahoo Kickr Headwind Fan
Mã Số: C10-14
7,500,000đ
Wahoo Kickr Floormat Floor Mat
Wahoo Kickr Floormat Floor Mat
Mã Số: C10-13
1,900,000đ
Sold out
Wahoo Kickr Desk
Wahoo Kickr Desk
Mã Số: C10-12
8,000,000đ