Tìm kiếm
Thương hiệu
Kích thước (mm)
 

Yên xe

Argo-R3
Yên xe đạp Fizik Tempo Argo R3
Yên xe đạp Fizik Tempo Argo R3
Mã Số: B17-79
3,750,000đ
Sold outPS 2.0
Yên Adamo ISM PS2.0
Yên Adamo ISM PS2.0
Mã Số: B17-77
5,600,000đ
Aeolus Elite
Yên xe đạp Bontrager Aeolus Elite
Yên xe đạp Bontrager Aeolus Elite
Mã Số: B17-74
3,700,000đ
Sold outPower Expert
27116-1505 yên Specialized POWER EXPERT
27116-1505 yên Specialized POWER EXPERT
Mã Số: B17-22
4,500,000đ
Sold outRomin Expert
Yên Specialized Romin Evo Expert with MIMIC
Yên Specialized Romin Evo Expert with MIMIC
Mã Số: B17-71
4,500,000đ
Sold outPower Arc
Yên Specialized Power Arc Expert
Yên Specialized Power Arc Expert
Mã Số: B17-19
4,500,000đ
Sold outSW Power Mirror
Yên Specialized S-Works Power With Mirror
Yên Specialized S-Works Power With Mirror
Mã Số: B17-68
13,500,000đ
Sold outAeolus Comp
Yên xe đạp Bontrager Aeolus Comp
Yên xe đạp Bontrager Aeolus Comp
Mã Số: B17-69
2,300,000đ
Sold outIgnite
Supacaz Ignite Ti Saddle Oilslick
Supacaz Ignite Ti Saddle Oilslick
Mã Số: B17-52
4,700,000đ
Power Mimic Expert
Specialized Power Expert With Mimic
Specialized Power Expert With Mimic
Mã Số: B17-40
4,500,000đ
Power Mimic Comp
Specialized Power Comp With Mimic
Specialized Power Comp With Mimic
Mã Số: B17-57
3,700,000đ
Sold outSW Power
Specialized S-Works Power With Mimic 155Mm
Specialized S-Works Power With Mimic 155Mm
Mã Số: B17-56
6,500,000đ
Sold outPN 3.1
Adamo ISM Pn3.1 Saddle
Adamo ISM Pn3.1 Saddle
Mã Số: B17-4
4,500,000đ
Sold outPN 2.1
Adamo ISM Pn2.1 Saddle
Adamo ISM Pn2.1 Saddle
Mã Số: B17-2
4,800,000đ
Sold outAliante R1 VS
Fizik Aliante R1 Vs Evo-L Black Matt Saddle
Fizik Aliante R1 Vs Evo-L Black Matt Saddle
Mã Số: B17-7
4,000,000đ
PN 1.0
Adamo ISM Pn1.0 Saddle
Adamo ISM Pn1.0 Saddle
Mã Số: B17-1
5,900,000đ