Tìm kiếm
Thương hiệu
Môn thể thao
Kích thước (mm)
Kích thước linh kiện
Giới tính

Tay nghỉ & Phụ Kiện Tay Nghỉ

Profile Design Wing/10a Base Bar Wing/10A
Profile Design Wing/10a Base Bar Wing/10A
Mã Số: B15-66
2,200,000đ
Profile Design 35C Carbon Extensions Aerobar 400mm
Profile Design 35C Carbon Extensions Aerobar 400mm
Mã Số: B15-79
4,000,000đ
Profile Design 35A  Aerobar 40mm
Profile Design 35A Aerobar 40mm
Mã Số: B15-68
1,200,000đ
Ghi Đông SL-K COMPACT CARBON
Ghi Đông SL-K COMPACT CARBON
Mã Số: B15-83
5,000,000đ
Vision Trimax Carbon Adjustable Clip On JS-Bend Extensions
Vision Trimax Carbon Adjustable Clip On JS-Bend Extensions
Mã Số: B15-70
5,500,000đ
Vision Trimax Carbon Adjustable Clip On J-Bend Extensions
Vision Trimax Carbon Adjustable Clip On J-Bend Extensions
Mã Số: B15-88
5,500,000đ
VISION TRIMAX CARBON BASE BAR
VISION TRIMAX CARBON BASE BAR
Mã Số: B15-71
5,800,000đ
Tay Nghỉ Vision Metron TFE Pro  METRON TFE PRO
Tay Nghỉ Vision Metron TFE Pro METRON TFE PRO
Mã Số: B15-90
8,800,000đ
Đệm tay nghĩ Vison Pads ; MS057 sử dụng cho Aerobar Vision TFE Pro
Đệm tay nghĩ Vison Pads ; MS057 sử dụng cho Aerobar Vision TFE Pro
Mã Số: B00-137
2,300,000đ
Aerobar Bracket Riser Kit ( Spacer )
Aerobar Bracket Riser Kit ( Spacer )
Mã Số: B00-95
950,000đ
Ghi đông Profile Design Sonic Ergo 50A
Ghi đông Profile Design Sonic Ergo 50A
Mã Số: B15-60
3,800,000đ
Sold out
Tay nghỉ Profile Design 4525A Aluminum Extensions
Tay nghỉ Profile Design 4525A Aluminum Extensions
Mã Số: B15-56
1,200,000đ
Profile Design F-19 Velcro Black Pad Set
Profile Design F-19 Velcro Black Pad Set
Mã Số: C00-16
600,000đ
Profile Design F-35 Velcro Black Pads
Profile Design F-35 Velcro Black Pads
Mã Số: C00-17
600,000đ
Aduro 3T Pad Set ( For Cervelo P5 )
Aduro 3T Pad Set ( For Cervelo P5 )
Mã Số: B00-79
990,000đ
Kuota Aero Pads Os487
Kuota Aero Pads Os487
Mã Số: B00-27
600,000đ