Tìm kiếm

Gôm thắng & Dĩa thắng

Sold out
Gôm thắng Vision - Bánh Carbon/Shimano (Sram)
Gôm thắng Vision - Bánh Carbon/Shimano (Sram)
Mã Số: B05-12
1,000,000đ
Gôm thắng Kool Stop - Bánh nhôm/Shimano (Sram)
Mã Số: B05-19
400,000đ
Gôm thắng Reynolds Cryo (2 cái) - Bánh Carbon/Shimano
Mã Số: B05-9
700,000đ
Gôm thắng Reynolds Cryo (2 cái) - Bánh Carbon/Campagnolo
Mã Số: B05-8
700,000đ
Gôm thắng Koolstop - Bánh nhôm/Campagnolo
Mã Số: B05-1
300,000đ
Sold out
Gôm thắng FFWD - Bánh carbon/Shimano (Sram)
Gôm thắng FFWD - Bánh carbon/Shimano (Sram)
Mã Số: B05-5
1,000,000đ
Gôm thắng Shimano Dura 2 - Bánh nhôm/Shimano (Sram)
Mã Số: B05-4
260,000đ
Gôm thắng Koolstop - Bánh nhôm/Campagnolo
Mã Số: B05-2
300,000đ
Gôm thắng Corima - Bánh Carbon/Shimano (Sram)
Mã Số: B05-3
800,000đ