Tìm kiếm
Thương hiệu
Kích thước (mm)
Kích thước linh kiện
Giới tính

Bottom Bracket & Bearing

Cốt Quay TOKENT47/V24 (T47x85.5/86.5/92mm); Shimano 24mm
Cốt Quay TOKENT47/V24 (T47x85.5/86.5/92mm); Shimano 24mm
Mã Số: B11-51
1,600,000đ
Sram T47 DUB Road Bottom Bracket
Sram T47 DUB Road Bottom Bracket
Mã Số: B11-47
1,200,000đ
Shimano SM-BBR9100 ITA 36x24 TPI Bottom Bracket
Shimano SM-BBR9100 ITA 36x24 TPI Bottom Bracket
Mã Số: B11-41
1,000,000đ
Shimano SM-BBR60 ITA 36x24 TPI Bottom Bracket
Shimano SM-BBR60 ITA 36x24 TPI Bottom Bracket
Mã Số: B11-31
750,000đ
Shimano SM-BB72-41B Bottom Bracket
Shimano SM-BB72-41B Bottom Bracket
Mã Số: B11-48
750,000đ
Shimano SM-BB71-41B Bottom Bracket
Shimano SM-BB71-41B Bottom Bracket
Mã Số: B11-40
750,000đ
Shimano ES25 Bottom Bracket
Shimano ES25 Bottom Bracket
Mã Số: B11-46
400,000đ
Rotor BB30 PF4630 Steel Black
Rotor BB30 PF4630 Steel Black
Mã Số: B11-42
2,000,000đ
FSA BB30/PF30 EL228 To MegaExo 24mm
FSA BB30/PF30 EL228 To MegaExo 24mm
Mã Số: B11-39
800,000đ
FSA ROAD BB386 MegaEVO M36 Bottom Bracket
FSA ROAD BB386 MegaEVO M36 Bottom Bracket
Mã Số: B11-49
1,400,000đ
Sold out
FSA BB392/30/68 Adapter MTB EL226
FSA BB392/30/68 Adapter MTB EL226
Mã Số: BL-14218
560,000đ
FSA  BB386/30A BB ROAD Adapter EL214
FSA BB386/30A BB ROAD Adapter EL214
Mã Số: B11-37
560,000đ
FSA BB30/24 BB ROAD Adapter EL213
FSA BB30/24 BB ROAD Adapter EL213
Mã Số: B11-38
500,000đ
BB-Pf79 Adapts The BBright To Fit FSA Megaexo Cranksets
BB-Pf79 Adapts The BBright To Fit FSA Megaexo Cranksets
Mã Số: B11-3
950,000đ
"FSA Bearing TH-070E ACB 45°x45° 1.5"" dualS MR170"
Mã Số: B00-120
400,000đ
"FSA Bearing TH-070/DJ ACB 45°x45° 1.5"" singleS MR171"
Mã Số: B00-121
350,000đ