Tìm kiếm
Thương hiệu
Giới tính

Linh kiện

PD-02
Bàn Đạp Supacaz Mash
Bàn Đạp Supacaz Mash
Mã Số: B18-53
1,200,000đ
Vỏ Xe Đạp Schwalbe Pro One TT 700x25c
Vỏ Xe Đạp Schwalbe Pro One TT 700x25c
Mã Số: B19-116
1,750,000đ
Vỏ Xe Đạp Không Ruột Continental GP5000 700x32
Vỏ Xe Đạp Không Ruột Continental GP5000 700x32
Mã Số: B19-108
1,950,000đ
Sold outX01-12
Sên Sram X01 Eagle 12s
Sên Sram X01 Eagle 12s
Mã Số: B12-31
1,500,000đ
RED22-11
Sên Sram Red22 11s
Sên Sram Red22 11s
Mã Số: B12-28
1,400,000đ
PC1031-10
Sên Sram 10s PC1031
Sên Sram 10s PC1031
Mã Số: B12-37
750,000đ
M9100
Sên Shimano 12s M9100
Sên Shimano 12s M9100
Mã Số: B12-29
1,600,000đ
HG95
Sên Shimano 10s - HG95
Sên Shimano 10s - HG95
Mã Số: B12-15
900,000đ
HG53
Sên Shimano 9s - HG53
Sên Shimano 9s - HG53
Mã Số: B12-33
500,000đ
K-Force Light
Giò Dĩa FSA K-Force Light BB386EVO 46-30/170
Giò Dĩa FSA K-Force Light BB386EVO 46-30/170
Mã Số: B09-93
11,800,000đ
K04Ti
Má phanh Shimano K04Ti
Má phanh Shimano K04Ti
Mã Số: B05-38
600,000đ
K04S
Má Phanh Shimano K04S
Má Phanh Shimano K04S
Mã Số: B05-37
450,000đ
B05S
Má Phanh Shimano B05S
Má Phanh Shimano B05S
Mã Số: B05-35
320,000đ
PS 2.0
Yên Adamo ISM PS2.0
Yên Adamo ISM PS2.0
Mã Số: B17-77
5,600,000đ
Sold out
Tay Nghỉ Profile Design Neosonic Ergo 45AR
Tay Nghỉ Profile Design Neosonic Ergo 45AR
Mã Số: B15-119
3,900,000đ
Vỏ Xe Không Ruột Continental Grand Prix 5000S 700x30
Vỏ Xe Không Ruột Continental Grand Prix 5000S 700x30
Mã Số: B19-110
2,000,000đ