Gôm thắng Lighweight - Bánh Carbon/Campagnolo

LIGHT WEIGHT
Thương hiệu: LIGHT WEIGHT
1,100,000đ
Mã Số: B05-7
Tồn kho: 1

Sản phẩm liên quan

Xem thêm
Adapter khóa dĩa thắng Disc Rotor Adapter SM-HB20
Mã Số: B05-24
250,000đ
Sold out
Gôm thắng Vision - Bánh Carbon/Shimano (Sram)
Gôm thắng Vision - Bánh Carbon/Shimano (Sram)
Mã Số: B05-12
1,000,000đ
Má thắng dĩa Sram Sintered/Steel (Powerful)
Mã Số: B05-26
520,000đ
Gôm thắng Zipp Platinum Pro Evo Pad - Bánh Carbon/Shimano (Sram)
Mã Số: B05-21
900,000đ
Sold out
Má thắng dĩa Shimano L03A
Má thắng dĩa Shimano L03A
Mã Số: B05-11
420,000đ
Gôm thắng Reynolds Cryo (2 cái) - Bánh Carbon/Shimano
Mã Số: B05-9
700,000đ
Sold out
Gôm thắng FFWD - Bánh carbon/Shimano (Sram)
Gôm thắng FFWD - Bánh carbon/Shimano (Sram)
Mã Số: B05-5
1,000,000đ
Gôm thắng Kool Stop - Bánh nhôm/Shimano (Sram)
Mã Số: B05-19
400,000đ