Search
Brands
Size
 
Attributes

Framesets

Sườn Xe Đạp Road Dare MA - AFO Màu Racer Black
Sườn Xe Đạp Road Dare MA - AFO Màu Racer Black
Code: B01-144
78,200,000đ
B01-C-100
Sườn xe Gravel Dare GFX disc (màu customize)
Sườn xe Gravel Dare GFX disc (màu customize)
Code: B01-100
57,500,000đ
B01-C-115
Khung Sườn Road Dare Mr1s - Thắng Đĩa (Màu Customize)
Khung Sườn Road Dare Mr1s - Thắng Đĩa (Màu Customize)
Code: B01-115
52,670,000đ
Sold outB01-C-123
Dare MA - AFO Frameset
Dare MA - AFO Frameset
Code: B01-123
78,200,000đ
Sold outB01-C-90
DARE  GFX GRAVEL FRAMESET
DARE GFX GRAVEL FRAMESET
Code: B01-90
50,600,000đ
B01-C-112
Dare Mr1s Road Frameset- Rim Brake (Color Link)
Dare Mr1s Road Frameset- Rim Brake (Color Link)
Code: B01-112
52,670,000đ
B01-C-TSRF (S)
Dare TT TSRF Frameset (Gradient Color)
Dare TT TSRF Frameset (Gradient Color)
Code: B01-TSRF (S)
79,700,000đ
B01-C-60
Dare Vsru Aero Dynamic Frameset (Standard Color)
Dare Vsru Aero Dynamic Frameset (Standard Color)
Code: B01-60
64,400,000đ
B01-C-129
DARE VSRu Aero Dynamic Frame (Customize Color)
DARE VSRu Aero Dynamic Frame (Customize Color)
Code: B01-129
71,300,000đ
B01-C-39
Dare Mr1s Road Frameset- Rim Brake (Gradient Color)
Dare Mr1s Road Frameset- Rim Brake (Gradient Color)
Code: B01-39
46,920,000đ
Sold out
Dare TT TSRF Frameset (Customize Color)
Dare TT TSRF Frameset (Customize Color)
Code: B01-TSRF (C)
86,600,000đ
B01-C-38
Dare Mr1s Road Frameset- Rim Brake (Single Color)
Dare Mr1s Road Frameset- Rim Brake (Single Color)
Code: B01-38
52,670,000đ
Sold outB01-C-93
Chapter2 Tere Disc Frameset
Chapter2 Tere Disc Frameset
Code: B01-93
72,000,000đ
Sold outB01-C-37
Chapter2 Huru Frameset Disc Frame
Chapter2 Huru Frameset Disc Frame
Code: B01-37
81,500,000đ
Sold outE117
Argon18 E-117 Tri Frameset
Argon18 E-117 Tri Frameset
Code: B01-62
40,000,000đ
-26%B01-C-13
Kuota Kryon Frameset
Kuota Kryon Frameset
Code: B01-13
23,000,000đ 31,500,000đ