Search
Brands
 
Attributes

Road Wheel

B13-C-63
Vision Metron 81 SL Disc Clincher/TL Wheel
Vision Metron 81 SL Disc Clincher/TL Wheel
Code: B13-63
50,000,000đ
B13-C-74
Vision Metron 60 SL Disc Clincher/TL Wheel
Vision Metron 60 SL Disc Clincher/TL Wheel
Code: B13-74
50,000,000đ
B13-C-31
Vision Metron 40 SL Disc Clincher/TL Wheel
Vision Metron 40 SL Disc Clincher/TL Wheel
Code: B13-31
40,000,000đ
B13-C-72
Vision Metron 45SL Disc Wheelset
Vision Metron 45SL Disc Wheelset
Code: B13-72
48,000,000đ
Sold outB13-C-54
Bánh Xe Thắng Đĩa Vision Team 30
Bánh Xe Thắng Đĩa Vision Team 30
Code: B13-54
8,500,000đ
-9%B13-C-51
Roval CLX32 Rim Brake Wheelset
Roval CLX32 Rim Brake Wheelset
Code: B13-51
30,000,000đ 33,000,000đ
B13-C-52
Fulcrum Racing 800 Disc Brake Wheelset
Fulcrum Racing 800 Disc Brake Wheelset
Code: B13-52
8,500,000đ
B13-C-60
VISION METRON 81 SL - Rim Brake
VISION METRON 81 SL - Rim Brake
Code: B13-60
45,000,000đ
B13-C-36
Vision Metron 55SL Wheelset - Rim Brake
Vision Metron 55SL Wheelset - Rim Brake
Code: B13-36
41,000,000đ
B13-C-58
Vision Metron 30SL Disc Brake Wheelset
Vision Metron 30SL Disc Brake Wheelset
Code: B13-58
39,000,000đ
B13-C-59
Vision Metron 30SL Wheelset - Rim Brake ( Clincher/Tubeless)
Vision Metron 30SL Wheelset - Rim Brake ( Clincher/Tubeless)
Code: B13-59
39,000,000đ
B13-C-53
Campagnolo Calima C17 Wheelset ( Rim Brake)
Campagnolo Calima C17 Wheelset ( Rim Brake)
Code: B13-53
6,500,000đ
B13-C-49
VISION SC 30 RIM WHEELSET
VISION SC 30 RIM WHEELSET
Code: B13-49
23,000,000đ
Sold outB13-C-48
VISION SC 30 DISC WHEELSET
VISION SC 30 DISC WHEELSET
Code: B13-48
23,000,000đ
B13-C-43
Vision SC55 Carbon Wheelset
Vision SC55 Carbon Wheelset
Code: B13-43
28,000,000đ
B13-C-42
Vision SC40 Carbon Wheelset
Vision SC40 Carbon Wheelset
Code: B13-42
26,000,000đ