Tìm kiếm

OSYMETRIC

Sold out
Osymetric Road Chainring set 5-Arm - 54/44 - 130mm
Osymetric Road Chainring set 5-Arm - 54/44 - 130mm
MÃ SỐ: B09-16
6,500,000đ
Osymetric Road Chainring set 5-Arm - 52/42 - 130mm
Osymetric Road Chainring set 5-Arm - 52/42 - 130mm
MÃ SỐ: B09-15
6,000,000đ
Sold out
Osymetric Road Chainring set 5-Arm - 52/38 - 110mm
Osymetric Road Chainring set 5-Arm - 52/38 - 110mm
MÃ SỐ: B09-14
6,000,000đ
Osymetric Road Chainring set 5-Arm - 50 - 110mm
Osymetric Road Chainring set 5-Arm - 50 - 110mm
MÃ SỐ: B09-13
3,500,000đ
Osymetric Road Chainring set 4-Arm - 54/44 - 110mm (AERO)
Osymetric Road Chainring set 4-Arm - 54/44 - 110mm (AERO)
MÃ SỐ: B09-12
6,500,000đ
Osymetric Road Chainring set 4-Arm - 54/44 - 110mm
Osymetric Road Chainring set 4-Arm - 54/44 - 110mm
MÃ SỐ: B09-11
6,000,000đ
Osymetric Road Chainring set 45-Arm - 54-42 - 110mm (AERO)
Osymetric Road Chainring set 45-Arm - 54-42 - 110mm (AERO)
MÃ SỐ: B09-10
6,500,000đ
Osymetric Road Chainring set 4-Arm - 54/42 - 110mm
Osymetric Road Chainring set 4-Arm - 54/42 - 110mm
MÃ SỐ: B09-9
6,000,000đ
Osymetric Road Chainring set 4-Arm - 52/42 - 110mm
Osymetric Road Chainring set 4-Arm - 52/42 - 110mm
MÃ SỐ: B09-8
6,000,000đ
Osymetric Road Chainring set 4-Arm - 52/38 - 110mm (Campagnolo)
Osymetric Road Chainring set 4-Arm - 52/38 - 110mm (Campagnolo)
MÃ SỐ: B09-7
6,000,000đ
Osymetric Road Chainring set 4-Arm - 52/38 - 110MMmm
Osymetric Road Chainring set 4-Arm - 52/38 - 110MMmm
MÃ SỐ: B09-6
6,000,000đ
Osymetric Road Chainring set 4-Arm - 50/34 - 110mm
Osymetric Road Chainring set 4-Arm - 50/34 - 110mm
MÃ SỐ: B09-5
6,000,000đ