Tìm kiếm

Bánh xe

Vision Metron 40 SL Disc Clincher/TL Wheel
Mã Số: B13-30
40,000,000đ
Hàng đặt trước
Shimano Wh-Rx31 Centerlock Disc Wheels Shimano 11S
Mã Số: B13-10
7,800,000đ
Fulcrum Racing 3 Wheelset Shimano 10S
Mã Số: B13-4
11,000,000đ
Oseous Cacbon 11S Wheelset
Mã Số: B13-3
26,000,000đ
Sold out
Vision Metron 55 11S Carbon Wheelset
Vision Metron 55 11S Carbon Wheelset
Mã Số: B13-15
32,000,000đ
Vision Metron 40 11S Carbon Wheelset
Mã Số: B13-12
31,000,000đ
Bánh xe Vision Trimax 35 carbon má nhôm (hub Shimano 11s)
Mã Số: B13-20
16,500,000đ
Bánh xe Vision Team 25 nhôm (hub Shimano 11s)
Mã Số: B13-18
6,300,000đ
Bánh Xe Fulcrum Racing 7 Wheelset Campy 10S + 11S
Mã Số: B13-5
5,000,000đ