Tìm kiếm

Bánh xe

Vision Metron 40 SL Disc Clincher/TL Wheel
Mã Số: B13-30
40,000,000đ
Hàng đặt trước
Campagnolo Bora Ultra 35
Mã Số: BL13758
Liên hệ
Hàng đặt trước
Sold out
Dtswiss R460 700C 11 Speed Wheelset
Dtswiss R460 700C 11 Speed Wheelset
Mã Số: B13-26
5,500,000đ
Sold out
Control Tech Sirocco 3545Cl (Rim 79)
Control Tech Sirocco 3545Cl (Rim 79)
Mã Số: B13-27
20,000,000đ
Shimano Wh-Rx31 Centerlock Disc Wheels Shimano 11S
Mã Số: B13-10
7,800,000đ
Fulcrum Racing 3 Wheelset Shimano 10S
Mã Số: B13-4
11,000,000đ
Sold out
Shimano RS170 Disc Wheelset Shimano 11S
Shimano RS170 Disc Wheelset Shimano 11S
Mã Số: B13-9
5,000,000đ
Sold out
Vision Trimax 35 Alloy Wheelset Shimano 11S
Vision Trimax 35 Alloy Wheelset Shimano 11S
Mã Số: B13-21
12,500,000đ
Oseous Cacbon 11S Wheelset
Mã Số: B13-3
26,000,000đ
Sold out
Shimano RS010 Wheelset Shimano 11S
Shimano RS010 Wheelset Shimano 11S
Mã Số: B13-8
3,500,000đ
-12%Sold out
Vision Metron 55 11S Carbon Wheelset
Vision Metron 55 11S Carbon Wheelset
Mã Số: B13-15
28,000,000đ 32,000,000đ
-12%
Vision Metron 40 11S Carbon Wheelset
Vision Metron 40 11S Carbon Wheelset
Mã Số: B13-12
27,000,000đ 31,000,000đ