Xe Đạp & Sườn Xe

KUOTA K-ALL ROAD LFS (S)

KUOTA K-ALL ROAD LFS (S)

Mã Số: BL12156
Giá bán: 45,750,000đ
KUOTA K-ALL RACE (xs)

KUOTA K-ALL RACE (xs)

Mã Số: BL12155
Giá bán: 74,100,000đ
KUOTA KOBALT (S)

KUOTA KOBALT (S)

Mã Số: BL12153
Giá bán: 43,570,000đ
Kuota Kryon (XXS)

Kuota Kryon (XXS)

Mã Số: BL12152
Giá bán: 62,760,000đ
ARGON18 E-117 TRI 2018 FRAMESET (SIZE S)

ARGON18 E-117 TRI 2018 FRAMESET (SIZE S)

Mã Số: BL12151
Giá bán: 38,000,000đ
Asama ESSENCE 24

Asama ESSENCE 24" ( WHITE - BLUE)

Mã Số: BL12135
Giá bán: 2,950,000đ
Asama City Bike ( YELLOW - BROWN)

Asama City Bike ( YELLOW - BROWN)

Mã Số: BL12128
Giá bán: 3,100,000đ
Asama 18

Asama 18"S Kid Bike

Mã Số: BL12111
Giá bán: 2,400,000đ
Asama 20

Asama 20"S Kid Bike - White Green

Mã Số: BL12109
Giá bán: 2,800,000đ
Asama 20

Asama 20"C Kid Bike - pink

Mã Số: BL12108
Giá bán: 2,600,000đ
Asama 16

Asama 16"C+ Kid Bike - Blue Yellow

Mã Số: BL12107
Giá bán: 2,200,000đ
Asama 16

Asama 16"C Kid Bike - Blue

Mã Số: BL12106
Giá bán: 2,200,000đ
Asama 14

Asama 14"C Kid Bike - pink

Mã Số: BL12105
Giá bán: 2,000,000đ
Asama Aspen LS 27

Asama Aspen LS 27"

Mã Số: BL12020
Giá bán: 5,600,000đ
ASAMA FLOW 21 26

ASAMA FLOW 21 26"

Mã Số: BL12019
Giá bán: 3,400,000đ
ASAMA FLOW 6 24

ASAMA FLOW 6 24"

Mã Số: BL12018
Giá bán: 2,800,000đ
S-Works Tarmac SL5 2017 Frameset Black/Green ( Size 49, 52)

S-Works Tarmac SL5 2017 Frameset Black/Green ( Size 49, 52)

Mã Số: BL11981
Giá KM: 60,000,000đ Giá bán: 95,000,000đ
Asama City Bike - Red

Asama City Bike - Red

Mã Số: BL11967
Giá bán: 2,700,000đ
ASAMA FLOW 6 26

ASAMA FLOW 6 26"

Mã Số: BL11966
Giá bán: 2,900,000đ
Kuota K-Allroad LFS Bike

Kuota K-Allroad LFS Bike

Mã Số: BL1693
Giá KM: 55,000,000đ Giá bán: 63,220,000đ