Xe đạp Road & Triathlon

Thương hiệu
Môn thể thao
Tìm
Kuota K-Allroad LFS Bike

Kuota K-Allroad LFS Bike

Mã Số: BL1693
Giá bán: 63,220,000đ Giá KM: 55,000,000đ
Kuota Kiral Bike

Kuota Kiral Bike

Mã Số: BL1692
Giá bán: 63,720,000đ Giá KM: 50,000,000đ
Kuota Khan Bike

Kuota Khan Bike

Mã Số: BL1691
Giá bán: 146,500,000đ Giá KM: 110,000,000đ
Cervelo R5 Bike (Ultegra R8000)

Cervelo R5 Bike (Ultegra R8000)

Mã Số: BL1679
Giá bán: 131,000,000đ
Cervelo S2 Bike (105-5800)

Cervelo S2 Bike (105-5800)

Mã Số: BL1678
Giá bán: 57,500,000đ
Louis Garneau CT Bike size 460

Louis Garneau CT Bike size 460

Mã Số: BL1762
Giá bán: 20,000,000đ Giá KM: 16,000,000đ
Louis Garneau CTR Bike size 420

Louis Garneau CTR Bike size 420

Mã Số: BL1761
Giá bán: 22,000,000đ Giá KM: 18,000,000đ
Feather Light Competition Bike

Feather Light Competition Bike

Mã Số: BL451
Giá bán: 34,000,000đ
Specialized Shiv Expert TT Bike

Specialized Shiv Expert TT Bike

Mã Số: BL1216
Giá bán: 76,000,000đ
Specialized Tarmac Comp Bike 2017

Specialized Tarmac Comp Bike 2017

Mã Số: BL998
Giá bán: 74,900,000đ Giá KM: 52,430,000đ
Specialized Allez E5 Sport Bike 2017

Specialized Allez E5 Sport Bike 2017

Mã Số: BL940
Giá bán: 21,500,000đ Giá KM: 15,050,000đ