Xe đạp City

Thương hiệu
Môn thể thao
Tìm
Asama ESSENCE 24

Asama ESSENCE 24" ( WHITE - BLUE)

Mã Số: BL12135
Giá bán: 2,950,000đ
Asama City Bike ( YELLOW - BROWN)

Asama City Bike ( YELLOW - BROWN)

Mã Số: BL12128
Giá bán: 3,100,000đ
Asama Aspen LS 27

Asama Aspen LS 27"

Mã Số: BL12020
Giá bán: 5,600,000đ
ASAMA FLOW 21 26

ASAMA FLOW 21 26"

Mã Số: BL12019
Giá bán: 3,400,000đ
ASAMA FLOW 6 24

ASAMA FLOW 6 24"

Mã Số: BL12018
Giá bán: 2,800,000đ
Asama City Bike - Red

Asama City Bike - Red

Mã Số: BL11967
Giá bán: 2,700,000đ
ASAMA FLOW 6 26

ASAMA FLOW 6 26"

Mã Số: BL11966
Giá bán: 2,900,000đ
Asama City Bike

Asama City Bike

Mã Số: BL1677
Giá bán: 2,700,000đ
Sold out
Specialized Sirrus Disc City Bike

Specialized Sirrus Disc City Bike

Mã Số: BL975
Giá KM: 10,880,000đ Giá bán: 13,600,000đ
Sold out
Speicalized Sirrus Sport City Bike

Speicalized Sirrus Sport City Bike

Mã Số: BL976
Giá KM: 13,090,000đ Giá bán: 18,700,000đ
Sold out
Specialized Roll City Bike

Specialized Roll City Bike

Mã Số: BL941
Giá KM: 13,440,000đ Giá bán: 22,400,000đ