Khung sườn

S-Works Tarmac Rd Frameset Black Green ( Size 49, 52)

S-Works Tarmac Rd Frameset Black Green ( Size 49, 52)

Mã Số: BL11981
Giá: 95,000,000đ Giá KM: 60,000,000đ
Kuota Kobalt Frameset

Kuota Kobalt Frameset

Mã Số: BL922
Giá: 21,400,000đ
Kuota Kryon Frameset

Kuota Kryon Frameset

Mã Số: BL470
Giá: 31,500,000đ Giá KM: 28,500,000đ
Kuota Kiral Frameset

Kuota Kiral Frameset

Mã Số: BL308
Giá: 36,000,000đ
Kuota MTB K-Allroad Race Frameset

Kuota MTB K-Allroad Race Frameset

Mã Số: BL1001
Giá: 38,800,000đ
S-Works Tarmac Frameset

S-Works Tarmac Frameset

Mã Số: BL929
Giá: 95,000,000đ Giá KM: 60,000,000đ
Kuota K-allroad LFS Frameset

Kuota K-allroad LFS Frameset

Mã Số: BL924
Giá: 25,000,000đ
Kuota MTB K-29er Frameset

Kuota MTB K-29er Frameset

Mã Số: BL923
Giá: 25,000,000đ Giá KM: 22,000,000đ
Kuota KHYDRA Frameset (Disc Brake)

Kuota KHYDRA Frameset (Disc Brake)

Mã Số: BL921
Giá: 36,500,000đ Giá KM: 30,000,000đ
Kuota KHAN Frameset

Kuota KHAN Frameset

Mã Số: BL595
Giá: 60,000,000đ Giá KM: 48,000,000đ
S-Works Venge ViAS Module Frameset

S-Works Venge ViAS Module Frameset

Mã Số: BL583
Giá: 108,000,000đ Giá KM: 70,000,000đ
Cinelli Strato Frameset

Cinelli Strato Frameset

Mã Số: BL72
Giá: 67,600,000đ Giá KM: 50,000,000đ
Argon18 Krypton Frameset

Argon18 Krypton Frameset

Mã Số: BL70
Giá: 30,500,000đ