Xe Đạp & Sườn Xe

Kuota Kobalt

Kuota Kobalt

Mã Số: BL922
Giá: 21,400,000đ
MTB CUBE Stereo HPA

MTB CUBE Stereo HPA

Mã Số: BL1325
Giá: 56,990,000đ
S-WORKS TARMAC FRAMESET

S-WORKS TARMAC FRAMESET

Mã Số: BL928
Giá: 95,000,000đ Giá KM: 66,500,000đ
SW SHIV TT X2 MODULE METWHT/BLK 465

SW SHIV TT X2 MODULE METWHT/BLK 465

Mã Số: BL1004
Giá: 110,000,000đ
KUOTA KRYON FRAME

KUOTA KRYON FRAME

Mã Số: BL470
Giá: 31,500,000đ
KUOTA KIRAL FRAMESET

KUOTA KIRAL FRAMESET

Mã Số: BL308
Giá: 36,000,000đ
POP BIKE

POP BIKE

Mã Số: BL492
Giá: 2,200,000đ
SPECIALIZED SIRRUS DISC

SPECIALIZED SIRRUS DISC

Mã Số: BL975
Giá: 13,600,000đ Giá KM: 9,520,000đ
LOUIS GARNEAU

LOUIS GARNEAU

Mã Số: BL613
Giá: 22,000,000đ
FEATHER LIGHT COMPETITION

FEATHER LIGHT COMPETITION

Mã Số: BL451
Giá: 34,000,000đ
Specialized Allez DSW SL Sprint Comp

Specialized Allez DSW SL Sprint Comp

Mã Số: BL1025
Giá: 42,500,000đ Giá KM: 29,750,000đ
Specialized Allez E5

Specialized Allez E5

Mã Số: BL939
Giá: 18,000,000đ Giá KM: 12,600,000đ
Speicalized Sirrus Sport

Speicalized Sirrus Sport

Mã Số: BL976
Giá: 18,700,000đ Giá KM: 13,090,000đ
SWorks Shiv Module

SWorks Shiv Module

Mã Số: BL1263
Giá: 110,000,000đ
Specialized Shiv Expert

Specialized Shiv Expert

Mã Số: BL1216
Giá: 95,000,000đ
S-Works Tarmac Frameset

S-Works Tarmac Frameset

Mã Số: BL1215
Giá: 95,000,000đ Giá KM: 66,500,000đ
KUOTA KT03

KUOTA KT03

Mã Số: BL1003
Giá: 49,500,000đ
Kuota MTB K-Allroad Race  白紅車架

Kuota MTB K-Allroad Race 白紅車架

Mã Số: BL1001
Giá: 38,800,000đ
Specialized Sirrus Disc

Specialized Sirrus Disc

Mã Số: BL1000
Giá: 13,600,000đ Giá KM: 9,520,000đ
SW TARMAC ETAP

SW TARMAC ETAP

Mã Số: BL999
Giá: 235,000,000đ Giá KM: 164,500,000đ