SHIMANO

Shimano Ultegra 6770 Di2 (No Cable)

Shimano Ultegra 6770 Di2 (No Cable)

Mã Số: BL1526
Giá: 29,000,000đ
Khóa Sên Shimano 11s

Khóa Sên Shimano 11s

Mã Số: BL1525
Giá: 90,000đ
Shimano DI2 Battery

Shimano DI2 Battery

Mã Số: BL1518
Giá: 3,000,000đ
Shimano Ultegra PD_R8000

Shimano Ultegra PD_R8000

Mã Số: BL1513
Giá: 3,300,000đ
Shimano PD_R550 SPD_SL

Shimano PD_R550 SPD_SL

Mã Số: BL1512
Giá: 1,400,000đ
Shimano 105 5800 Back Derailer

Shimano 105 5800 Back Derailer

Mã Số: BL1485
Giá: 1,300,000đ
Shimano 105 5700 Back Derailer

Shimano 105 5700 Back Derailer

Mã Số: BL1484
Giá: 1,000,000đ
Shimano R8000 Front Derailer

Shimano R8000 Front Derailer

Mã Số: BL1483
Giá: 1,100,000đ
Shimano 105 5800 Front Derailer

Shimano 105 5800 Front Derailer

Mã Số: BL1482
Giá: 900,000đ
Shimano STR9160

Shimano STR9160

Mã Số: BL1478
Giá: 860,000đ
Shimano ST8060

Shimano ST8060

Mã Số: BL1477
Giá: 720,000đ
Shimano Remote R9150 Shifter

Shimano Remote R9150 Shifter

Mã Số: BL1476
Giá: 3,300,000đ
Shimano R8020 Shifter

Shimano R8020 Shifter

Mã Số: BL1475
Giá: 13,000,000đ
Shimano R8000 Shifter

Shimano R8000 Shifter

Mã Số: BL1474
Giá: 6,400,000đ
Shimano SWR 9160

Shimano SWR 9160

Mã Số: BL1473
Giá: 4,600,000đ
Shimano Di2 SWR 671

Shimano Di2 SWR 671

Mã Số: BL1470
Giá: 4,800,000đ
Shimano Dura Ace 9100 Crankset 52/36

Shimano Dura Ace 9100 Crankset 52/36

Mã Số: BL1468
Giá: 10,800,000đ
Shimano Rs010 11s

Shimano Rs010 11s

Mã Số: BL1462
Giá: 3,200,000đ
Shimano Ultegra 8010 Front Brake

Shimano Ultegra 8010 Front Brake

Mã Số: BL1460
Giá: 1,700,000đ
Shimano Br-R8010 Brake

Shimano Br-R8010 Brake

Mã Số: BL1459
Giá: 1,700,000đ