Thương hiệu KMC

KMC X10L Silver Chain

KMC X10L Silver Chain

Mã Số: BL956
Giá bán: 800,000đ
KMC 11 Speed Missing Link

KMC 11 Speed Missing Link

Mã Số: BL900
Giá bán: 120,000đ
KMC 10 CR Missing Link - Campagnolo Chain Only

KMC 10 CR Missing Link - Campagnolo Chain Only

Mã Số: BL899
Giá bán: 90,000đ
KMC Missinglink - 10 Speed - KMC and Shimano chain only

KMC Missinglink - 10 Speed - KMC and Shimano chain only

Mã Số: BL898
Giá bán: 90,000đ
KMC X11SL Silver Chain

KMC X11SL Silver Chain

Mã Số: BL297
Giá bán: 1,300,000đ
KMC 9 Speed Chain Links

KMC 9 Speed Chain Links

Mã Số: BL273
Giá bán: 90,000đ
KMC X9 Silver Chain

KMC X9 Silver Chain

Mã Số: BL227
Giá bán: 800,000đ