Thương hiệu CAMPAGNOLO

Lightweight Freehub Body For Campy

Lightweight Freehub Body For Campy

Mã Số: BL11991
Giá bán: 2,000,000đ
Campagnolo Chainring Bolt Set X5

Campagnolo Chainring Bolt Set X5

Mã Số: BL11968
Giá bán: 380,000đ
Campagnolo Athena Carbon

Campagnolo Athena Carbon

Mã Số: BL1727
Giá KM: 22,000,000đ Giá bán: 26,000,000đ
Campagnolo Athena

Campagnolo Athena

Mã Số: BL1726
Giá KM: 16,000,000đ Giá bán: 21,000,000đ
Campagnolo 11s shimano Freehub

Campagnolo 11s shimano Freehub

Mã Số: BL1132
Giá bán: 2,500,000đ
Campagnolo Eurus 10s Wheelset

Campagnolo Eurus 10s Wheelset

Mã Số: BL162
Giá bán: 19,000,000đ