Sản phẩm cũ

FSA KForce Handlebar, size 420mm 31.8mm ( 2nd )
Giá bán: 3,000,000đ Giá sản phẩm: 5,500,000đ
like new
FSA KForce Handlebar, size 420mm phi 31.8mm (2nd)
Giá bán: 2,000,000đ Giá sản phẩm: 5,000,000đ
like new
FSA OS99 Stem, size 100mm, +-6
Giá bán: 1,500,000đ Giá sản phẩm: 3,000,000đ
Hàng như mới, không trày
FSA Team Issue Stem, size 110mm +-6
Giá bán: 1,000,000đ Giá sản phẩm: 2,200,000đ
hàng như mới, không trày
Specizlized Aero Fly Handlebar size 440mm (2nd)
Giá bán: 3,600,000đ Giá sản phẩm: 6,090,000đ
hàng như mới, không trày
Vision Team30 Wheels (2nd)
Giá bán: 4,500,000đ Giá sản phẩm: 8,000,000đ
còn như mới ( 95% )