Bình nước + giá đựng

Assos Bottle

Assos Bottle

Mã Số: BL12125
Giá: 250,000đ
VB Modernist Bidon 750ml

VB Modernist Bidon 750ml

Mã Số: BL12073
Giá: 610,000đ
CAMELBAK PODIUM ICE 21oz

CAMELBAK PODIUM ICE 21oz

Mã Số: BL12000
Giá: 500,000đ
Camelbak Podium Chill 25 oz

Camelbak Podium Chill 25 oz

Mã Số: BL11998
Giá: 350,000đ
CAMELBAK PODIUM CHILL 21oz

CAMELBAK PODIUM CHILL 21oz

Mã Số: BL11997
Giá: 275,000đ
CAMELBAK EDDY 750ml

CAMELBAK EDDY 750ml

Mã Số: BL11996
Giá: 350,000đ
CAMELBAK EDDY 0.4L KIDS

CAMELBAK EDDY 0.4L KIDS

Mã Số: BL11995
Giá: 300,000đ
FSA SLK E0100 Bottle Cage, black grey

FSA SLK E0100 Bottle Cage, black grey

Mã Số: BL11919
Giá: 360,000đ
Most The Wing 25g bottle cage - black

Most The Wing 25g bottle cage - black

Mã Số: BL11903
Giá: 1,650,000đ
TOPEAK MONO CAGE

TOPEAK MONO CAGE

Mã Số: BL11873
Giá: 220,000đ
TOPEAK   DUALSIDE CAGE EX

TOPEAK DUALSIDE CAGE EX

Mã Số: BL11871
Giá: 300,000đ
TOPEAK  TRI-BACKUP PRO V

TOPEAK TRI-BACKUP PRO V

Mã Số: BL11870
Giá: 1,200,000đ
Topeak Modula Java Cage

Topeak Modula Java Cage

Mã Số: BL11824
Giá: 450,000đ
Topeak Modula Cage II

Topeak Modula Cage II

Mã Số: BL11823
Giá: 300,000đ
Topeak Modula cage XL fits 1-1.5L

Topeak Modula cage XL fits 1-1.5L

Mã Số: BL11822
Giá: 350,000đ
TOPEAK DUALSIDE CAGE EX

TOPEAK DUALSIDE CAGE EX

Mã Số: BL11821
Giá: 300,000đ
Topeak CageMount

Topeak CageMount

Mã Số: BL11820
Giá: 200,000đ
Alu Bottle Cage

Alu Bottle Cage

Mã Số: BL1586
Giá: 100,000đ
FSA SLK Bottle Cage

FSA SLK Bottle Cage

Mã Số: BL1519
Giá: 320,000đ
Tacx Carbon Half Bottle Cage

Tacx Carbon Half Bottle Cage

Mã Số: BL1491
Giá: 450,000đ