Linh kiện khác

Thương hiệu
Môn thể thao
Tìm
Shimano Dura Ace 9100 Shifter Cover

Shimano Dura Ace 9100 Shifter Cover

Mã Số: BL12132
Giá bán: 380,000đ
Hds Specialized My16 Venge Vias Headset Upper Bearing

Hds Specialized My16 Venge Vias Headset Upper Bearing

Mã Số: BL11992
Giá bán: 500,000đ
Lightweight Freehub Body For Campy

Lightweight Freehub Body For Campy

Mã Số: BL11991
Giá bán: 2,000,000đ
Cerve'lo P5X Bar Bolt Kit Screw

Cerve'lo P5X Bar Bolt Kit Screw

Mã Số: BL11990
Giá bán: 2,400,000đ
Kuota Alien Head Carbon Rail Clamp 7X9.8mm Srew

Kuota Alien Head Carbon Rail Clamp 7X9.8mm Srew

Mã Số: BL11989
Giá bán: 550,000đ
SCHWABLE ONE 700x25 TIRE

SCHWABLE ONE 700x25 TIRE

Mã Số: BL11985
Giá bán: 990,000đ
Vision TriMax A351ADJ V0125 Aerobar

Vision TriMax A351ADJ V0125 Aerobar

Mã Số: BL11983
Giá bán: 4,200,000đ
Ceramicspeed PF4130 BB

Ceramicspeed PF4130 BB

Mã Số: BL11982
Giá bán: 7,200,000đ
FSA HEADSET NO.8B 15MM

FSA HEADSET NO.8B 15MM

Mã Số: BL11980
Giá bán: 900,000đ
FSA HEADSET NO.54

FSA HEADSET NO.54

Mã Số: BL11979
Giá bán: 900,000đ
FSA NO.44E/CF_15MM HEADSET

FSA NO.44E/CF_15MM HEADSET

Mã Số: BL11978
Giá bán: 1,100,000đ
FSA Headset BB Th-073R Mr110R Acb 36X45 1.5

FSA Headset BB Th-073R Mr110R Acb 36X45 1.5"

Mã Số: BL11976
Giá bán: 500,000đ
FSA ORBIT IS-2C-138 HEADSET

FSA ORBIT IS-2C-138 HEADSET

Mã Số: BL11974
Giá bán: 1,100,000đ
FSA ORBIT IS-2C HEADSET

FSA ORBIT IS-2C HEADSET

Mã Số: BL11973
Giá bán: 1,100,000đ
Campagnolo Chainring Bolt Set X5

Campagnolo Chainring Bolt Set X5

Mã Số: BL11968
Giá bán: 380,000đ
Disc Rotor Adapter SM-RTAD05

Disc Rotor Adapter SM-RTAD05

Mã Số: BL11876
Giá bán: 400,000đ
Shimano Battery Mount DN100-S

Shimano Battery Mount DN100-S

Mã Số: BL1683
Giá bán: 2,400,000đ
Shimano Di2 EW_WU111

Shimano Di2 EW_WU111

Mã Số: BL1681
Giá bán: 2,100,000đ
Shimano Di2 EW_WU101

Shimano Di2 EW_WU101

Mã Số: BL1680
Giá bán: 2,000,000đ