Linh kiện

FSA KForce Handlebar, size 420mm 31.8mm ( 2nd )

FSA KForce Handlebar, size 420mm 31.8mm ( 2nd )

Mã Số: BL12148
Giá bán: 3,000,000đ Giá sản phẩm: 5,500,000đ
FSA KForce Handlebar, size 420mm phi 31.8mm (2nd)

FSA KForce Handlebar, size 420mm phi 31.8mm (2nd)

Mã Số: BL12140
Giá bán: 2,000,000đ Giá sản phẩm: 5,000,000đ
FSA OS99 Stem, size 100mm, +-6

FSA OS99 Stem, size 100mm, +-6

Mã Số: BL12139
Giá bán: 1,500,000đ Giá sản phẩm: 3,000,000đ
FSA Team Issue Stem, size 110mm +-6

FSA Team Issue Stem, size 110mm +-6

Mã Số: BL12138
Giá bán: 1,000,000đ Giá sản phẩm: 2,200,000đ
Specizlized Aero Fly Handlebar size 440mm (2nd)

Specizlized Aero Fly Handlebar size 440mm (2nd)

Mã Số: BL12137
Giá bán: 3,600,000đ Giá sản phẩm: 6,090,000đ
Vision Team30 Wheels (2nd)

Vision Team30 Wheels (2nd)

Mã Số: BL12136
Giá bán: 4,500,000đ Giá sản phẩm: 8,000,000đ
Shimano Dura Ace 9100 Shifter Cover

Shimano Dura Ace 9100 Shifter Cover

Mã Số: BL12132
Giá bán: 380,000đ
STEM FSA OS168

STEM FSA OS168

Mã Số: BL12130
Giá bán: 800,000đ
FSA ENERGY STEM

FSA ENERGY STEM

Mã Số: BL12129
Giá bán: 1,500,000đ
Garmin Vector 3 Power Pedal

Garmin Vector 3 Power Pedal

Mã Số: BL12124
Giá bán: 25,500,000đ
Hds Specialized My16 Venge Vias Headset Upper Bearing

Hds Specialized My16 Venge Vias Headset Upper Bearing

Mã Số: BL11992
Giá bán: 500,000đ
Lightweight Freehub Body For Campy

Lightweight Freehub Body For Campy

Mã Số: BL11991
Giá bán: 2,000,000đ
Cerve'lo P5X Bar Bolt Kit Screw

Cerve'lo P5X Bar Bolt Kit Screw

Mã Số: BL11990
Giá bán: 2,400,000đ
Kuota Alien Head Carbon Rail Clamp 7X9.8mm Srew

Kuota Alien Head Carbon Rail Clamp 7X9.8mm Srew

Mã Số: BL11989
Giá bán: 550,000đ
DELI 700x25/28 FV 43mm

DELI 700x25/28 FV 43mm

Mã Số: BL11987
Giá bán: 120,000đ
Deli 27.5x1.75/2.125 AV 48MM Tube

Deli 27.5x1.75/2.125 AV 48MM Tube

Mã Số: BL11986
Giá bán: 100,000đ
SCHWABLE ONE 700x25 TIRE

SCHWABLE ONE 700x25 TIRE

Mã Số: BL11985
Giá bán: 990,000đ
Schawable Kojak 18*1.25 Tire

Schawable Kojak 18*1.25 Tire

Mã Số: BL11984
Giá bán: 800,000đ
Vision TriMax A351ADJ V0125 Aerobar

Vision TriMax A351ADJ V0125 Aerobar

Mã Số: BL11983
Giá bán: 4,200,000đ
Ceramicspeed PF4130 BB

Ceramicspeed PF4130 BB

Mã Số: BL11982
Giá bán: 7,200,000đ