Tay lắc & Đề & Càng Thắng

Shimano shift lever St-5800 right

Shimano shift lever St-5800 right

Mã Số: BL11875
Giá: 2,000,000đ
Shimano Ultegra Di2 R8050 Rear Derailuer (long cage)

Shimano Ultegra Di2 R8050 Rear Derailuer (long cage)

Mã Số: BL1423
Giá: 5,600,000đ
Shimano Ultegra Di2 6870 Rear Derailluer

Shimano Ultegra Di2 6870 Rear Derailluer

Mã Số: BL1657
Giá: 4,500,000đ
Shimano Ultegra Di2 6870 Front Derailluer

Shimano Ultegra Di2 6870 Front Derailluer

Mã Số: BL1656
Giá: 3,700,000đ
Shimano Ultegra Di2 6870 Shifter

Shimano Ultegra Di2 6870 Shifter

Mã Số: BL1655
Giá: 6,500,000đ
Shimano Ultegra R8010RS Direct Mount Brake Caliper

Shimano Ultegra R8010RS Direct Mount Brake Caliper

Mã Số: BL1571
Giá: 1,700,000đ
Kuota  Brake Caliper

Kuota Brake Caliper

Mã Số: BL1570
Giá: 800,000đ
Shimano Ultegra R8000 Rear Derailleur

Shimano Ultegra R8000 Rear Derailleur

Mã Số: BL1569
Giá: 1,850,000đ
Shimano Dura Ace Di2 9070 Rear Derailleur

Shimano Dura Ace Di2 9070 Rear Derailleur

Mã Số: BL1568
Giá: 11,000,000đ
Sold out
Shimano Ultegra 6800 Rear Derailleur (long cage)

Shimano Ultegra 6800 Rear Derailleur (long cage)

Mã Số: BL1567
Giá: 1,650,000đ
Shimano Ultegra 6800 Rear Derailleur

Shimano Ultegra 6800 Rear Derailleur

Mã Số: BL1566
Giá: 1,500,000đ
Shimano Ultegra R8050 Di2 Front Derailleur

Shimano Ultegra R8050 Di2 Front Derailleur

Mã Số: BL1565
Giá: 4,300,000đ
Shimano SM-RT800 Disc 140mm

Shimano SM-RT800 Disc 140mm

Mã Số: BL1564
Giá: 900,000đ
Shimano SM-RT800 Disc 160mm

Shimano SM-RT800 Disc 160mm

Mã Số: BL1563
Giá: 950,000đ
Shimano Ultegra Di2 R8070 Hydraulic Disc Brake Shiffter

Shimano Ultegra Di2 R8070 Hydraulic Disc Brake Shiffter

Mã Số: BL1561
Giá: 13,150,000đ
Sold out
Shimano Ultegra Di2 R8050 Shiffter

Shimano Ultegra Di2 R8050 Shiffter

Mã Số: BL1560
Giá: 6,600,000đ
Shimano Dura Ace BL-TT79 TT-Tri carbon Brake Levers

Shimano Dura Ace BL-TT79 TT-Tri carbon Brake Levers

Mã Số: BL1559
Giá: 1,800,000đ
Shimano 105 5800 Rear Derailleur

Shimano 105 5800 Rear Derailleur

Mã Số: BL1485
Giá: 1,300,000đ
Shimano Ultegra R8000 Front Derailleur

Shimano Ultegra R8000 Front Derailleur

Mã Số: BL1483
Giá: 1,100,000đ
Shimano 105 5800 Front Derailleur

Shimano 105 5800 Front Derailleur

Mã Số: BL1482
Giá: 900,000đ