Tay lắc & Đề & Càng Thắng

Shimano 105 5800 Back Derailer

Shimano 105 5800 Back Derailer

Mã Số: BL1485
Giá: 1,300,000đ
Shimano R8000 Front Derailer

Shimano R8000 Front Derailer

Mã Số: BL1483
Giá: 1,100,000đ
Shimano 105 5800 Front Derailer

Shimano 105 5800 Front Derailer

Mã Số: BL1482
Giá: 900,000đ
Vision Trimax Aerio Shifter

Vision Trimax Aerio Shifter

Mã Số: BL1480
Giá: 3,000,000đ
Vision Trimax Aeron Brake

Vision Trimax Aeron Brake

Mã Số: BL1479
Giá: 1,050,000đ
Shimano STR9160

Shimano STR9160

Mã Số: BL1478
Giá: 860,000đ
Shimano ST8060

Shimano ST8060

Mã Số: BL1477
Giá: 720,000đ
Shimano Remote R9150 Shifter

Shimano Remote R9150 Shifter

Mã Số: BL1476
Giá: 3,300,000đ
Shimano R8020 Shifter

Shimano R8020 Shifter

Mã Số: BL1475
Giá: 13,000,000đ
Shimano R8000 Shifter

Shimano R8000 Shifter

Mã Số: BL1474
Giá: 6,400,000đ
Shimano SWR 9160

Shimano SWR 9160

Mã Số: BL1473
Giá: 4,600,000đ
Shimano Di2 SWR 671

Shimano Di2 SWR 671

Mã Số: BL1470
Giá: 4,800,000đ
Shimano Ultegra 8010 Front Brake

Shimano Ultegra 8010 Front Brake

Mã Số: BL1460
Giá: 1,700,000đ
Shimano Br-R8010 Brake

Shimano Br-R8010 Brake

Mã Số: BL1459
Giá: 1,700,000đ
Shimano R8000 Brake

Shimano R8000 Brake

Mã Số: BL1458
Giá: 3,000,000đ
Shimano R8000 Rear Derailleur long cage

Shimano R8000 Rear Derailleur long cage

Mã Số: BL1457
Giá: 1,970,000đ
Shimano 9100 Rear Derailleur

Shimano 9100 Rear Derailleur

Mã Số: BL1456
Giá: 4,600,000đ
Shimano 9100 Front Derailleur

Shimano 9100 Front Derailleur

Mã Số: BL1455
Giá: 2,200,000đ
Shimano Di2 SW 610 Shifter

Shimano Di2 SW 610 Shifter

Mã Số: BL1436
Giá: 2,700,000đ
Shimano Dura Ace 9100 Shifter

Shimano Dura Ace 9100 Shifter

Mã Số: BL1435
Giá: 10,000,000đ