Tay lắc & Đề & Càng Thắng

Shimano R8050 Long Derailuer

Shimano R8050 Long Derailuer

Mã Số: BL1692
Giá: 5,000,000đ
Shimano Ultegra 6870 Back Derailluer

Shimano Ultegra 6870 Back Derailluer

Mã Số: BL1657
Giá: 4,500,000đ
Shimano Ultegra 6870 Front Derailluer

Shimano Ultegra 6870 Front Derailluer

Mã Số: BL1656
Giá: 3,700,000đ
Shimano Ultegra 6870 Shifter

Shimano Ultegra 6870 Shifter

Mã Số: BL1655
Giá: 6,500,000đ
Shimano R8010RS

Shimano R8010RS

Mã Số: BL1571
Giá: 1,700,000đ
Kuota Brakeset

Kuota Brakeset

Mã Số: BL1570
Giá: 800,000đ
Shimano Ultegra R8000 Back Derailleur

Shimano Ultegra R8000 Back Derailleur

Mã Số: BL1569
Giá: 1,850,000đ
Shimano Dura Ace 9070 Di2 Back Derailleur

Shimano Dura Ace 9070 Di2 Back Derailleur

Mã Số: BL1568
Giá: 12,000,000đ
Shimano Ultegra 6800 Long Derailleur

Shimano Ultegra 6800 Long Derailleur

Mã Số: BL1567
Giá: 1,650,000đ
Shimano Ultegra 6800 Derailleur

Shimano Ultegra 6800 Derailleur

Mã Số: BL1566
Giá: 1,500,000đ
Shimano R8050 Front Derailleur

Shimano R8050 Front Derailleur

Mã Số: BL1565
Giá: 4,300,000đ
Shimano SM-RT800 Disc 140mm

Shimano SM-RT800 Disc 140mm

Mã Số: BL1564
Giá: 900,000đ
Shimano SM-RT800 Disc 160mm

Shimano SM-RT800 Disc 160mm

Mã Số: BL1563
Giá: 950,000đ
Shimano STR9180

Shimano STR9180

Mã Số: BL1562
Giá: 11,300,000đ
Shimano R8070 Shiffter

Shimano R8070 Shiffter

Mã Số: BL1561
Giá: 13,150,000đ
Shimano R8050 Shiffter

Shimano R8050 Shiffter

Mã Số: BL1560
Giá: 7,050,000đ
Shimano BL-TT79

Shimano BL-TT79

Mã Số: BL1559
Giá: 2,500,000đ
Shimano 105 5800 Back Derailer

Shimano 105 5800 Back Derailer

Mã Số: BL1485
Giá: 1,300,000đ
Shimano R8000 Front Derailer

Shimano R8000 Front Derailer

Mã Số: BL1483
Giá: 1,100,000đ
Shimano 105 5800 Front Derailer

Shimano 105 5800 Front Derailer

Mã Số: BL1482
Giá: 900,000đ