Linh kiện khác

Disc Rotor Adapter SM-RTAD05

Disc Rotor Adapter SM-RTAD05

Mã Số: BL11876
Giá: 400,000đ
Shimano Battery Mount DN100-S

Shimano Battery Mount DN100-S

Mã Số: BL1683
Giá: 2,400,000đ
Shimano Di2 EW_WU111

Shimano Di2 EW_WU111

Mã Số: BL1681
Giá: 2,000,000đ
Shimano Di2 EW_WU101

Shimano Di2 EW_WU101

Mã Số: BL1680
Giá: 2,000,000đ
Shimano Kit Kid Plate For Dura-Ace R9100

Shimano Kit Kid Plate For Dura-Ace R9100

Mã Số: BL1735
Giá: 90,000đ
Shimano Kit Kid Plate For Ultegra R8000

Shimano Kit Kid Plate For Ultegra R8000

Mã Số: BL1734
Giá: 80,000đ
Shimano Kit Kid Plate For Dura-Ace 9000

Shimano Kit Kid Plate For Dura-Ace 9000

Mã Số: BL1733
Giá: 90,000đ
Shimano Kit Kid Plate For 105 (5800/6800)

Shimano Kit Kid Plate For 105 (5800/6800)

Mã Số: BL1732
Giá: 60,000đ
FSA Chain Conector

FSA Chain Conector

Mã Số: BL1720
Giá: 50,000đ
Shimano Optisilic

Shimano Optisilic

Mã Số: BL1719
Giá: 150,000đ
Jagwire Uni Sport UCK214 Shift Cable

Jagwire Uni Sport UCK214 Shift Cable

Mã Số: BL1718
Giá: 500,000đ
Jagwire RoadElite RCK750 Shift Cable

Jagwire RoadElite RCK750 Shift Cable

Mã Số: BL1717
Giá: 1,600,000đ
Jagwire ProShift PCK305 Shift Cable

Jagwire ProShift PCK305 Shift Cable

Mã Số: BL1716
Giá: 800,000đ
Shimano Polymer

Shimano Polymer

Mã Số: BL1715
Giá: 300,000đ
JAGWIRE ROADPRO

JAGWIRE ROADPRO

Mã Số: BL1714
Giá: 800,000đ
JAGWIRE RoadElite

JAGWIRE RoadElite

Mã Số: BL1713
Giá: 1,600,000đ
Shimano OT RS900 Cover Cable

Shimano OT RS900 Cover Cable

Mã Số: BL1712
Giá: 70,000đ
SHIMANO DURA ACE 7900 STI LEVER HOODS BRACKET COVERS

SHIMANO DURA ACE 7900 STI LEVER HOODS BRACKET COVERS

Mã Số: BL1706
Giá: 300,000đ
Vision Metron Spokes (1 PCS)

Vision Metron Spokes (1 PCS)

Mã Số: BL1425
Giá: 300,000đ
Specialized AERO Bar Fit Kit

Specialized AERO Bar Fit Kit

Mã Số: BL1438
Giá: 1,640,000đ