Ghi đông - Pô Tăng - Cốt yên

Cốt yên FSA KF 27.2

Cốt yên FSA KF 27.2

Mã Số: BL1317
Giá: 1,750,000đ
Cốt yên FSA KF 25.4

Cốt yên FSA KF 25.4

Mã Số: BL1316
Giá: 3,500,000đ
Vision metron 110 Stem

Vision metron 110 Stem

Mã Số: BL1315
Giá: 7,000,000đ
FSA VISION METRON 5D

FSA VISION METRON 5D

Mã Số: BL543
Giá: 11,000,000đ
FSA WING PRO

FSA WING PRO

Mã Số: BL205
Giá: 1,700,000đ
FSA VERO COMPACT ROAD BAR

FSA VERO COMPACT ROAD BAR

Mã Số: BL636
Giá: 900,000đ
FSA OMEGA COMPACT ROAD BARS

FSA OMEGA COMPACT ROAD BARS

Mã Số: BL212
Giá: 900,000đ
FSA OS-99 Stem

FSA OS-99 Stem

Mã Số: BL185
Giá: 2,000,000đ
FSA OS-190 Stem

FSA OS-190 Stem

Mã Số: BL181
Giá: 2,200,000đ
FSA Energy Stem

FSA Energy Stem

Mã Số: BL629
Giá: 1,500,000đ
VIAS CLIP ON BAR

VIAS CLIP ON BAR

Mã Số: BL1117
Giá: 7,900,000đ Giá KM: 5,530,000đ
SPECIALIZE SW CARB AERO FLY

SPECIALIZE SW CARB AERO FLY

Mã Số: BL1115
Giá: 8,700,000đ Giá KM: 6,090,000đ
SPECIALIZED CARB AERO BAR SYS

SPECIALIZED CARB AERO BAR SYS

Mã Số: BL1113
Giá: 14,000,000đ Giá KM: 9,800,000đ
SPECIALIZE C50 CARBON EXTENSIONS

SPECIALIZE C50 CARBON EXTENSIONS

Mã Số: BL1112
Giá: 4,090,000đ Giá KM: 2,863,000đ
SPECIALIZED ALLOY HOVER EXPERT

SPECIALIZED ALLOY HOVER EXPERT

Mã Số: BL1111
Giá: 1,500,000đ Giá KM: 1,050,000đ
Kuota HB05

Kuota HB05

Mã Số: BL1110
Giá: 2,300,000đ
FSA SLK K-Flat

FSA SLK K-Flat

Mã Số: BL1109
Giá: 4,000,000đ
Vision Trimax Metron TFA

Vision Trimax Metron TFA

Mã Số: BL1009
Giá: 23,000,000đ
STEM MY16 VENGE VIAS

STEM MY16 VENGE VIAS

Mã Số: BL1005
Giá: 2,270,000đ Giá KM: 1,589,000đ
FSA K-Force Light Carbon 1 1/4

FSA K-Force Light Carbon 1 1/4" 31.8 120mm 2017

Mã Số: BL977
Giá: 4,200,000đ