Ghi đông - Pô Tăng - Cốt yên

FSA K-FORCE Light (27.2) Seatpost

FSA K-FORCE Light (27.2) Seatpost

Mã Số: BL1317
Giá: 3,500,000đ
FSA SL-K (25.4) Seatpost

FSA SL-K (25.4) Seatpost

Mã Số: BL1316
Giá: 3,500,000đ
Vision Metron Stem (110MM)

Vision Metron Stem (110MM)

Mã Số: BL1315
Giá: 7,000,000đ
FSA VISION METRON 5D INTEGRATED

FSA VISION METRON 5D INTEGRATED

Mã Số: BL543
Giá: 11,000,000đ
FSA WING PRO Bar

FSA WING PRO Bar

Mã Số: BL205
Giá: 1,700,000đ
FSA VERO COMPACT ROAD BAR

FSA VERO COMPACT ROAD BAR

Mã Số: BL636
Giá: 900,000đ
FSA OMEGA COMPACT ROAD BARS

FSA OMEGA COMPACT ROAD BARS

Mã Số: BL212
Giá: 900,000đ
FSA OS99 Alloy Stem

FSA OS99 Alloy Stem

Mã Số: BL185
Giá: 2,000,000đ
FSA OS-190 Stem

FSA OS-190 Stem

Mã Số: BL181
Giá: 2,200,000đ
FSA Energy Stem

FSA Energy Stem

Mã Số: BL629
Giá: 1,500,000đ
VIAS CLIP-ON AERO BARS - ITU

VIAS CLIP-ON AERO BARS - ITU

Mã Số: BL1117
Giá: 7,900,000đ Giá KM: 5,530,000đ
S-Works Aerofly Carbon Handlebars – 25mm Rise

S-Works Aerofly Carbon Handlebars – 25mm Rise

Mã Số: BL1115
Giá: 8,700,000đ Giá KM: 6,090,000đ
SPECIALIZED CARBON AERO BAR AND AERO STEM

SPECIALIZED CARBON AERO BAR AND AERO STEM

Mã Số: BL1113
Giá: 14,000,000đ Giá KM: 9,800,000đ
SPECIALIZED C50 CARBON EXTENSIONS

SPECIALIZED C50 CARBON EXTENSIONS

Mã Số: BL1112
Giá: 4,090,000đ Giá KM: 2,863,000đ
SPECIALIZED ALLOY HOVER EXPERT Handlebar

SPECIALIZED ALLOY HOVER EXPERT Handlebar

Mã Số: BL1111
Giá: 1,500,000đ Giá KM: 1,050,000đ
Kuota HB05 Handlebar

Kuota HB05 Handlebar

Mã Số: BL1110
Giá: 2,300,000đ
FSA SL-K MTB CARBON FLAT HANDLEBAR

FSA SL-K MTB CARBON FLAT HANDLEBAR

Mã Số: BL1109
Giá: 4,000,000đ
Vision Metron TFA Aerobar

Vision Metron TFA Aerobar

Mã Số: BL1009
Giá: 23,000,000đ
SPECIALIZED VENGE VIAS STEM

SPECIALIZED VENGE VIAS STEM

Mã Số: BL1005
Giá: 2,270,000đ Giá KM: 1,589,000đ
FSA K-Force Light Stem

FSA K-Force Light Stem

Mã Số: BL977
Giá: 4,200,000đ