Bánh xe & Hubs

Vision Trimax 40

Vision Trimax 40

Mã Số: BL1674
Giá: 20,000,000đ
Vision Metron 81 Front

Vision Metron 81 Front

Mã Số: BL1673
Giá: 18,000,000đ
Vision Metron 55 Rear

Vision Metron 55 Rear

Mã Số: BL1672
Giá: 17,600,000đ
Fulcrum Racing 3 10s

Fulcrum Racing 3 10s

Mã Số: BL1671
Giá: 11,000,000đ
Vision Metron 40 Rear

Vision Metron 40 Rear

Mã Số: BL1670
Giá: 17,050,000đ
Shimano RS170 DISC 11s

Shimano RS170 DISC 11s

Mã Số: BL1669
Giá: 5,000,000đ
Alexrims ALX210

Alexrims ALX210

Mã Số: BL1668
Giá: 3,500,000đ
Vision Metron Disc Wheel

Vision Metron Disc Wheel

Mã Số: BL1464
Giá: 45,000,000đ
Oseous Cacbon Wheel

Oseous Cacbon Wheel

Mã Số: BL1463
Giá: 26,000,000đ
Shimano Rs010 11s

Shimano Rs010 11s

Mã Số: BL1462
Giá: 3,200,000đ
Bánh sau Vision Metron Tri-Spoke

Bánh sau Vision Metron Tri-Spoke

Mã Số: BL1314
Giá: 25,000,000đ
Bánh trước Vision Metron Tri-Spoke

Bánh trước Vision Metron Tri-Spoke

Mã Số: BL1313
Giá: 23,000,000đ
Bánh xe Vision Metron 81

Bánh xe Vision Metron 81

Mã Số: BL1312
Giá: 40,000,000đ
VISION METRON 55

VISION METRON 55

Mã Số: BL335
Giá: 32,000,000đ
VISION METRON 40

VISION METRON 40

Mã Số: BL388
Giá: 31,000,000đ
DT SwissRotor 11S HG

DT SwissRotor 11S HG

Mã Số: BL1133
Giá: 2,000,000đ
Campagnolo 11s HG

Campagnolo 11s HG

Mã Số: BL1132
Giá: 2,500,000đ
Campy Metron Axle

Campy Metron Axle

Mã Số: BL1131
Giá: 2,200,000đ
VISION TRIMAX 35 CARB

VISION TRIMAX 35 CARB

Mã Số: BL626
Giá: 16,500,000đ
VISION TEAM 25

VISION TEAM 25

Mã Số: BL625
Giá: 6,300,000đ