Linh kiện xe đạp

Enve SES 3.4 Cacbon Wheels

Enve SES 3.4 Cacbon Wheels

Mã Số: BL1767
Giá: 30,000,000đ
Shimano 105 R7000 Cassette (11-28)

Shimano 105 R7000 Cassette (11-28)

Mã Số: BL1766
Giá: 1,150,000đ
Shimano 105 5700 11T Sprocket wheels

Shimano 105 5700 11T Sprocket wheels

Mã Số: BL1765
Giá: 200,000đ
BB Right Token 24mm

BB Right Token 24mm

Mã Số: BL1763
Giá: 1,400,000đ
Cineli Ram Stem 100mm

Cineli Ram Stem 100mm

Mã Số: BL1433
Giá: 3,000,000đ
Cineli Ram Handlebar 400mm

Cineli Ram Handlebar 400mm

Mã Số: BL1437
Giá: 7,000,000đ
Deli Skin Wall Tire 700x23

Deli Skin Wall Tire 700x23

Mã Số: BL1443
Giá: 300,000đ
FSA K Force Seatpost  (27.2)

FSA K Force Seatpost (27.2)

Mã Số: BL1444
Giá: 3,500,000đ
Praxis Works Crankset (52-36)

Praxis Works Crankset (52-36)

Mã Số: BL1684
Giá: 4,600,000đ
Shimano Battery Mount DN100-S

Shimano Battery Mount DN100-S

Mã Số: BL1683
Giá: 2,400,000đ
Giant Headset

Giant Headset

Mã Số: BL1682
Giá: 750,000đ
Shimano Di2 EW_WU111

Shimano Di2 EW_WU111

Mã Số: BL1681
Giá: 2,000,000đ
Shimano Di2 EW_WU101

Shimano Di2 EW_WU101

Mã Số: BL1680
Giá: 2,000,000đ
FSA Plasma Integrated Handlebar Stem (420mmx110mm)

FSA Plasma Integrated Handlebar Stem (420mmx110mm)

Mã Số: BL1676
Giá: 11,500,000đ
Vision TFA Extension V3093

Vision TFA Extension V3093

Mã Số: BL1760
Giá: 3,100,000đ
Shimano Kit Kid Plate For Dura-Ace R9100

Shimano Kit Kid Plate For Dura-Ace R9100

Mã Số: BL1735
Giá: 90,000đ
Shimano Kit Kid Plate For Ultegra R8000

Shimano Kit Kid Plate For Ultegra R8000

Mã Số: BL1734
Giá: 80,000đ
Shimano Kit Kid Plate For Dura-Ace 9000

Shimano Kit Kid Plate For Dura-Ace 9000

Mã Số: BL1733
Giá: 90,000đ
Shimano Kit Kid Plate For 105 (5800/6800)

Shimano Kit Kid Plate For 105 (5800/6800)

Mã Số: BL1732
Giá: 60,000đ
Campagnolo Athena Carbon

Campagnolo Athena Carbon

Mã Số: BL1727
Giá: 26,000,000đ