Linh kiện xe đạp

X-Pedo XMX

X-Pedo XMX

Mã Số: BL1515
Giá: 2,200,000đ
Speedplay Zero Chrome Moly

Speedplay Zero Chrome Moly

Mã Số: BL1514
Giá: 3,300,000đ
Shimano Ultegra PD_R8000

Shimano Ultegra PD_R8000

Mã Số: BL1513
Giá: 3,300,000đ
Shimano PD_R550 SPD_SL

Shimano PD_R550 SPD_SL

Mã Số: BL1512
Giá: 1,400,000đ
Shimano 105 5800 Back Derailer

Shimano 105 5800 Back Derailer

Mã Số: BL1485
Giá: 900,000đ
Shimano R8000 Front Derailer

Shimano R8000 Front Derailer

Mã Số: BL1483
Giá: 1,100,000đ
Shimano 105 5800 Front Derailer

Shimano 105 5800 Front Derailer

Mã Số: BL1482
Giá: 700,000đ
Lighweight Rim Brake For Campagnolo

Lighweight Rim Brake For Campagnolo

Mã Số: BL1481
Giá: 1,100,000đ
Vision Trimax Aerio Shifter

Vision Trimax Aerio Shifter

Mã Số: BL1480
Giá: 3,000,000đ
Vision Trimax Aeron Brake

Vision Trimax Aeron Brake

Mã Số: BL1479
Giá: 1,050,000đ
Shimano STR9160

Shimano STR9160

Mã Số: BL1478
Giá: 7,900,000đ
Shimano ST8060

Shimano ST8060

Mã Số: BL1477
Giá: 6,600,000đ
Shimano Remote R9150 Shifter

Shimano Remote R9150 Shifter

Mã Số: BL1476
Giá: 3,100,000đ
Shimano R8020 Shifter

Shimano R8020 Shifter

Mã Số: BL1475
Giá: 13,000,000đ
Shimano R8000 Shifter

Shimano R8000 Shifter

Mã Số: BL1474
Giá: 6,400,000đ
Shimano SWR 9160

Shimano SWR 9160

Mã Số: BL1473
Giá: 4,200,000đ
Shimano Di2 SWR 671

Shimano Di2 SWR 671

Mã Số: BL1470
Giá: 4,400,000đ
Sram Etap Cassette 11/32

Sram Etap Cassette 11/32

Mã Số: BL1469
Giá: 7,000,000đ
Shimano Dura Ace 9100 Crankset 52/36

Shimano Dura Ace 9100 Crankset 52/36

Mã Số: BL1468
Giá: 10,800,000đ
Vision Metron Trimax 35 Wheel

Vision Metron Trimax 35 Wheel

Mã Số: BL1465
Giá: 12,500,000đ