Khuyến mãi

Giảm giá các sản phẩm Specialized lên đến 40% (không bao gồm sườn xe TT)

17/10/2017

Giảm giá các sản phẩm Specialized lên đến 40% (không bao gồm sườn xe TT)

Ưu đãi khủng từ Specialized 

Sườn S-Works Tarmac nay chỉ còn 66.500.000 VND

Giày S-Works 6 chỉ còn 5.940.000 VND

Các sản phẩm khác của Specialized như áo, quần, nón bảo hiểm, dây quấn, pô-tăng, ghi đông, tay nghỉ, găng tay, vớ… giảm 30%.

Chương trình kết thúc 31/12/2017

 

Tin liên quan