Khuyến mãi

Đổi sườn cũ lấy sườn mới

17/10/2017

Đổi sườn cũ lấy sườn mới

Đối tượng: Tất cả khách hàng muốn đổi sườn xe cũ lấy sườn xe KUOTA  mới hoặc sườn xe Specialized.

Đối với sườn KUOTA: Quý khách sẽ được hỗ trợ ngay 5 triệu đồng nếu mua sườn KUOTA giá trị dưới 35 triệu đồng; hỗ trợ 10 triệu đồng nếu mua sườn KUOTA trên 35 triệu đồng.

Đối với sườn Specialized: giảm 30% giá trị sườn xe, đồng thời hỗ trợ thêm 5 triệu đồng.

Chương trình kết thúc 31/12/2017

 

Tin liên quan