Khuyến mãi

Đổi bánh xe cũ lấy bánh xe mới

17/10/2017

Đổi bánh xe cũ lấy bánh xe mới

Đối tượng tham gia: tất cả khách hàng có bánh xe cũ, muốn đổi bánh Vision mới.

Cách thức: nhân viên Bike Life sẽ kiểm tra bánh xe cũ còn hoạt động tốt hay không, nếu bánh xe còn hoạt động tốt thì Quý Khách hàng sẽ nhận được ưu đã khi mua cặp bánh Vision Metron 40, Metron 55 và Trimax 35. Cụ thể như sau: 

- Mua cặp bánh Vision Metron 40 hoặc Metron 55 : hỗ trợ 6,000,000 VND giảm trực tiếp vào giá sản phẩm

- Mua cặp bánh Vision Trimax 35 : hỗ trợ 3,000,000 VND giảm trực tiếp vào giá sản phẩm

Chương trình kết thúc: 31/12/2017

 

Tin liên quan