0

CLB Bike Life

 
 

Take a short ride to Nhon Trach Park Roundabout

Câu lạc bộ tổ chức: CLB Bike Life
Từ 08/01/2017 Đến 08/01/2017
Khoảng cách: 54km

Tập trung : tại Bikelife lúc 5h30 và xuất phát lúc 6h00
- Tuyến đường : Bike Life - Cầu Phú Mỹ - phà Cát Lái - Lý Thái Tổ - Trần Văn Trà - Quách Thị Trang - Tôn Đức Thắng - Vòng Xoay Công Viên Nhơn Trạch - Bike Life (khoảng 54km)
- Chi Phí : Share

 
 

Đăng bởi: Bike Life