0

CLB Bike Life

 
 

Quẫy Bến Lức

Câu lạc bộ tổ chức: CLB Bike Life
Từ 26/03/2017 Đến 26/03/2017
Khoảng cách: 58km

- Tập trung: Bikelife lúc 5h45 và xuất phát lúc 6h00
- Tuyến đường: Bikelife - Nguyễn Văn Linh - Bến Lức - Bikelife (58km)
- Chi Phí: share
- Bản đồ: https://www.facebook.com/bikelife.com.vn/photos/gm.160519797686225/1035462623235401/?type=3&theater

 
 

Đăng bởi: Bike Life