0

CLB Bike Life

 
 

Let's Enjoy a Healthy Weekend!

Câu lạc bộ tổ chức: CLB Bike Life
Từ 18/12/2016 Đến 18/12/2016
Khoảng cách:

- Lộ trình: Bike Life - Nguyễn Văn Linh - Lê Minh Xuân - Bikelife 
- Tổng cự ly: khoảng 53km
- Chi phí: 50,000VND (buffet)
- Tập trung lúc 05:30 sáng tại Bike Life (ĐỊA CHỈ: 83 Phạm Thái Bường, phường Tân Phong, quận 7) và đi lúc 6:00 AM.

 

 

 
 

Đăng bởi: Bike Life